Arter

Listan innehåller de arter som finns avbildade på den här sajten. För en komplett lista med alla svenska blötdjur se Sverigelistan.
* För att kunna visa bilder i naturlig eller dubbel storlek behöver systemet veta hur stora pixlar du har på din skärm. Detta värde kan du räkna ut och ange här.

Sortering:
Visa:
Storlek:
Vy:
Antal/sida:

Arion rufus
Röd skogssnigel
Arion silvaticus
Vitsidig skogssnigel
Arion fuscus
Brun skogssnigel
Fruticicola fruticum
Busksnäcka
Arianta arbustorum
Fläcklundsnäcka
Cepaea hortensis
Trädgårdssnäcka
Cepaea nemoralis
Parksnäcka
Helicigona lapicida
Linssnäcka
Helix pomatia
Vinbergssnäcka
Helicopsis striata
Alvarsnäcka
Trochoidea geyeri
Gotländsk alvarsnäcka
Theba pisana
Dynsnäcka
Otala lactea
Eobania vermiculata
Nudelsnäcka
Cornu aspersum
Fläckig vinbergssnäcka
Candidula intersecta
Kalksnäcka
Candidula unifasciata
Hedsnäcka
Euomphalia strigella
Sidensnäcka
Helicella itala
Större hedsnäcka
Xerolenta obvia
Sydhedsnäcka