Arter

Listan innehåller de arter som finns avbildade på den här sajten. För en komplett lista med alla svenska blötdjur se Sverigelistan.
* För att kunna visa bilder i naturlig eller dubbel storlek behöver systemet veta hur stora pixlar du har på din skärm. Detta värde kan du räkna ut och ange här.

Sortering:
Visa:
Storlek:
Vy:
Antal/sida:

Carychium minimum
Ängsdvärgsnäcka
Carychium tridentatum
Skogsdvärgsnäcka
Platyla polita
Nålsnäcka